OFELIA_REMIX

 
  • Koncept: Dorota Androsz (Teatr Wybrzeże), Katarzyna Pastuszak, Anna Kalwajtys 
  • Wykonanie: Dorota Androsz, Katarzyna Pastuszak, Anna Kalwajtys, Agnieszka Kamińska, Joanna Duda, Aleksandra Śliwińska
  • Muzyka: Joanna Duda 
  • Teksty: Dorota Androsz, Heiner Müller „Hamletmaschine” 
  • Czas trwania: 40 min.

 

Ofelia_remix” to kolejna odsłona projektu performatywnego trójmiejskich artystek działających wspólnie jako kolektyw Amareya Theatre & Guests i odnoszących sukcesy międzynarodowe. Do kolektywu należą: Dorota Androsz (Teatr Wybrzeże), Joanna Duda (WMQ, J=J), Anna Kalwajtys (ASP), Agnieszka Kamińska (Teatr Amareya, Atmen Trio), Katarzyna Pastuszak (Teatr Amareya), Aleksandra Śliwińska (Teatr Amareya).

Ofelia_remix”, jako kolejna pozycja powstająca na podstawie dramatu Szekspira i Müllera, jest konsekwentną próbą stworzenia obrazu kobiety we współczesnym społeczeństwie opartego na wnikliwej analizie w.w. tekstów oraz wyodrębnieniu z nich postaci kobiecych w taki sposób, aby uniwersalizując problem i tematykę przedstawić miejsce kobiety w dzisiejszym świecie. Tytułowy „remix” dotyczy nie tylko faktu „remiksowania” przez artystki elementów dotychczasowych realizacji, ale także próby „zremiksowania” stereotypów i kobiecych przyzwyczajeń do własnych ograniczeń, w celu ukazania triumfu kobiety, poszukującej dialogu w społeczeństwie, otwierającej się na dyskusję, świadomie „rozbijającej” przyzwyczajenie do „cierpienia".

Projekt „Ofelia_remix” jest kontynuacją poszukiwań artystycznych i interpretacyjnych zainicjowanych w 2012 roku przez trzy trójmiejskie osobowości artystyczne - Androsz/Kalwajtys/Pastuszak – działające wcześniej jako Offelia Collectif. Punktem wyjścia w pracy nad projektem są dla nich teksty Wiliama Szekspira i Heinera Müllera. Poszukiwania wokół tematu kobiecości w relacji do postaci Ofelii zainicjował projekt performatywny „Experimental Performance Art/OFELIA/”, którego premiera miała miejsce na XVI Festiwalu Szekspirowskim w Teatrze w Oknie, 30 lipca 2012. Kolejna odsłona projektu, tym razem pod nazwą „Ophelia_3”, miała miejsce w 2013 roku ramach festiwalu Redplexus - Préavis de Désordre Urbain w Marsylii we Francji. Performens został tam zaprezentowany trzykrotnie w wyznaczonych przez organizatorów festiwalu przestrzeniach publicznych – na głównych ulicach Marsylii oraz w teatrze – Theatre des Bernardines.