Niewidomi dla ekologii

Niewidomi dla ekologii

 
  • szkolenie w zakresie ekologii, prowadzone przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych Kuling
  • zdobywanie doświadczeń i wiadomości na temat przyrody województwa pomorskiego dzięki zorganizowanych w ramach projektu wyjazdów eksperckich i wycieczki w plener
  • warsztaty arteterapeutyczne  i multimedialne, których tematyka dotyczyć będzie wiedzy w zakresie ekologii i uzyskanych wiadomości podczas wyjazdów eksperckich w plenerze (np. twórczość plastyczna, teatralna, multimedialna na temat plaży na Stogach)
  • psychologiczna poradnia projektu dla uczestników i ich rodziców oraz trenera pracy, której celem będzie przygotowanie uczestników do podjęcia pracy oraz pomoc dla rodziców i przekonanie ich o wartości i powodzeniu aktywizacji zawodowych aktywizacyjnych i integracyjnych dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. niewidomych ze schorzeniami sprzężonymi i głuchoniewidomych, poprzez rozwijanie ich wiedzy z zakresu ekologii oraz zdobywaniu nowych doświadczeń, które są wykorzystywane przy przygotowywaniu przez osoby niepełnosprawne programów proekologicznych promujących ekologię ważnych dla województwa pomorskiego miejsc. O wartości projektu świadczy również powiązanie dwóch ważnych rozwiązań problemów społecznych – wdrażania efektywnych programów proekologicznych i edukacyjnych oraz integracji osób niepełnosprawnych. Projekt „Niewidomi dla ekologii” stanowi szansę dla osób niepełnosprawnych na aktywny, efektywny, pełnoprawny udział w życiu społecznym. Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. 

Niewidomi dla ekologii – integracja i praca, to projekt Stowarzyszenia Amareya Art oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym, który odpowiada na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz likwidacji barier społecznych i publicznych osób głuchoniewidomych, niewidomych ze schorzeniami sprzężonymi. Ważne są cel i temat projektu, czyli podniesienie świadomości społecznej dotyczącej ekologii i ochrony przyrody województwa pomorskiego poprzez edukację ekologiczną i aktywizację społeczności lokalnej gdańszczan i dotyczy 20 dorosłych osób niewidomych ze schorzeniami sprzężonymi.
 
Innowacyjność programu polega na działaniach aktywizacyjnych i integracyjnych dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. niewidomych ze schorzeniami sprzężonymi i głuchoniewidomych, poprzez rozwijanie ich wiedzy z zakresu ekologii oraz zdobywaniu nowych doświadczeń, które są wykorzystywane przy przygotowywaniu przez osoby niepełnosprawne programów proekologicznych promujących ekologię ważnych dla województwa pomorskiego miejsc. O wartości projektu świadczy również powiązanie dwóch ważnych rozwiązań problemów społecznych – wdrażania efektywnych programów proekologicznych i edukacyjnych oraz integracji osób niepełnosprawnych. Projekt „Niewidomi dla ekologii” stanowi szansę dla osób niepełnosprawnych na aktywny, efektywny, pełnoprawny udział w życiu społecznym.