Jesteśmy w Gdańsku!

Jesteśmy w Gdańsku!

 
[/list]

„Jesteśmy w Gdańsku!” – warsztaty ceramiczne, teatralne i wokalne dla osób niewidomych, głuchoniewidomych i niepełnosprawnych połączone ze zwiedzaniem miasta i uczestniczeniem w wydarzeniach artystycznych w Gdańsku. Projekt Stowarzyszenia Amareya Art oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym,

Warsztaty prowadzone były w integracji osób głuchoniewidomych i niewidomych z grupą osób z innymi niepełnosprawnościami. Beneficjentami byli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym oraz członkowie Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym zamieszkujący miasto Gdańsk.

„Jesteśmy w Gdańsku!” jako inicjatywa lokalna na rzecz aktywnej integracji poprzez sztukę miał na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym, wyrównanie ich szans w dostępie do kultury, a także budowanie tożsamości lokalnej grupy osób niewidomych i głuchoniewidomych oraz osób z innymi niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizując te cele projekt „Jesteśmy w Gdańsku!” wpisał się w plan rozwoju kultury Miasta Gdańska na lata 2009-2015 („Gdańsk-Kultura”) i wspomógł wspólnotę Gdańska w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.