Dream regime 2007

Dream regime 2007

What we did
  • „Dream Regime - Teatr dla Wspólnoty” - 2007-2008
  • międzynarodowy projekt warsztatów teatralnych i działań twórczych 
  • Klub Żak Gdańsk oraz MONAR, Jeleniogórski Ośrodek Kultury, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji i Rekreacji, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Łódź  
  • Projekt współorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
  • Udział Teatru Gekidan Kaitaisha w projekcie „Dream Regime – Teatr dla Wspólnoty” możliwy był dzięki wsparciu Japan Foundation.
  • Produkcja: Klub Żak 
  • Pomoc w koordynacji projektu: Ośrodek MONAR Gdańsk, Katarzyna Szumska (Teatr Cinema), Jeleniogórskie Centrum Kultury, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. NAR Gdańsk, Katarzyna Szumska (Teatr Cinema), Jeleniogórskie Centrum Kultury, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. 

„Dream Regime - Teatr dla Wspólnoty” to zainicjowany w 2007 r. przez Klub Żak międzynarodowy projekt warsztatów teatralnych i działań twórczych i edukacyjnych, który miał na celu promowanie modelu „Teatru dla Wspólnoty” i przeciwdziałanie na poziomie regionalnym i ponadregionalnym wykluczeniu społecznemu młodych narkomanów oraz ich integrację poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Projekt „Dream Regime - Teatr dla Wspólnoty” został realizowany we współpracy Klubu Żak, japońskiego teatru Gekidan Kaitaisha, artystów z Trójmiasta, Ośrodka MONAR w Gdańsku, Egoriewsku i Marianówku, Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Teatru Cinema, Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.
Projekt objął warsztaty taneczno-teatralne i warsztaty rozwoju osobistego dla podopiecznych MONAR-u oraz staż teatralny prowadzący do spektaklu pt.: „Dream Regime, 2008” pod kierunkiem Shimizu Shinjina. W spektaklu udział wzięli podopieczni MONAR-u, teatr japoński Gekidan Kaitaisha i artyści z Trójmiasta. Powstały spektakl zaprezentowany został w Klubie Żak – Gdańsk oraz w Jeleniej Górze, Złotoryi i Łodzi.

W 2008 projekt „Dream Regime – Teatr dla Wspólnoty” położył szczególny nacisk na wyrównywanie szans w dostępie do kultury poprzez stworzenie warunków aktywności twórczej szczególnie dla tych grup młodych narkomanów i osób zagrożonych patologią społeczną, które są w ośrodkach odizolowanych od dużych miast (m.in. Ośrodek w Marianówku). Po drugie ważny był aspekt wymiany międzynarodowej poprzez uczestnictwo w projekcie podopiecznych i terapeutów pierwszego w Rosji Publicznego Ośrodka MONAR w Egoriewsku.
Teatr musi dziś na poziomie lokalnym i globalnym promować zasady solidarności i poszanowania ludzkiej godności oraz interweniować na dysfunkcyjnych obszarach społeczeństwa. Mamy nadzieję, że projekt „Dream Regime - Teatr dla Wspólnoty” będzie krokiem ku stworzeniu nowego modelu działań twórczych integrujących na poziomie lokalnym i międzynarodowym ośrodki kultury, instytucje społeczne i ich podopiecznych oraz środowiska artystyczne.