OPHELIA_3

Ophelia_3

 
  • Koncept: Dorota Androsz, Anna Kalwajtys, Katarzyna Pastuszak
  • Wykonanie: Dorota Androsz, Anna Kalwajtys, Katarzyna Pastuszak, Agnieszka Kamińska, Joanna Duda
  • Muzyka: Joanna Duda, Agnieszka Kamińska
  • Teksty: Heiner Müller „Hamletmaschine”, Dorota Androsz
  • Premiera: 13-18.09.2013, Redplexus Festival - Préavis de Désordre Urbain w Marsylii / www.redplexus.org

„Ophelia_3” to projekt interdyscyplinarnego performensu realizowanego w Gdańsku i Marsylii. Premiera projektu odbędzie się w dn. 13-18.09.2013 w ramach wydarzenia Redplexus Festival - Préavis de Désordre Urbain w Marsylii we Francji. „Ophelia_3” to projekt, będący efektem intensywnej współpracy kolektywu artystycznego OFFELIA_COLLECTIF założonego przez performerkę Annę Kalwajtys, tancerkę Katarzynę Pastuszak (Teatr Amareya) i aktorkę Dorotę Androsz (Teatr Wybrzeże). Androsz/Kalwajtys/Pastuszak - artystki będące trzonem OFFELIA_COLLECTIF i projektu „Ophelia_3” - zaprosiły do współpracy dwie wybitne artystki związane z Gdańskiem - Joannę Dudę związaną między innymi z zespołem Wojtek Mazolewski Quintet i działającą w takich projektach jak J=J, "Chopin na 5 fortepianów" oraz AuAuA i Agnieszkę Kamińską związaną z Teatrem Amareya i założycielkę zespołu muzycznego Atmen Trio. Skupienie różnorodnych artystycznych osobowości z Gdańska wokół projektu „Ophelia_3”, ma na celu inicjację artystycznego dialogu i stworzenie wielowymiarowego performensu, który zostanie trzykrotnie zaprezentowany podczas festiwalu Redplexus Festival - Préavis de Désordre Urbain w Marsylii we Francji.
Projekt „Ophelia_3” jest kontynuacją poszukiwań artystycznych i interpretacyjnych, dla których punktem wyjścia dla trójki artystek - Androsz/Kalwajtys/Pastuszak - są teksty Wiliama Szekspira i Heinera Müllera. Poszukiwania te zainicjował projekt performatywny „Experimental Performance Art/OFELIA/”, którego premiera miała miejsce na XVI Festiwalu Szekspirowskim w Teatrze w Oknie, 30 lipca 2012. Projekt „Ofelia” otrzymał bardzo dobre recenzje i został ponownie zaprezentowany w Teatrze w Oknie w październiku 2012 roku. „Ophelia_3”, jako kolejna pozycja powstająca na podstawie dramatu Szekspira i Müllera, jest konsekwentną próbą stworzenia obrazu kobiety we współczesnym społeczeństwie opartego na wnikliwej analizie w.w. tekstów oraz wyodrębnieniu z nich postaci kobiecych w taki sposób, aby uniwersalizując problem i tematykę przedstawić miejsce kobiety w dzisiejszym świecie. Premiera odbędzie się 13.09.2013 w Marsylii we Francji. Następnie performens będzie jeszcze trzykrotnie prezentowany podczas festiwalu w dn. 14.09 i 17.09.2013 w wyznaczonych przez organizatorów festiwalu przestrzeniach publicznych. Redplexus Festival - Préavis de Désordre Urbain w Marsylii we Francji to międzynarodowy festiwal sztuk performatywnych, który odbywa się od siedmiu lat i zyskał już wysokie uznanie wśród krytyków teatru i performansu.
Prezentacja i realizacja projektu „Ophelia_3” odbyła się dzięki wsparciu Miasta Gdańsk w ramach Stypendium Kulturalnego „Fundusz Mobilności”