33_33_33

33_33_33

 

 

  • performative walk
  • start: 16.08.2013
  • godz. 6.50, Szpital na ulicy Klinicznej w Gdańsku 
  • koncept: Katarzyna Pastuszak
  • wykonanie: Katarzyna Pastuszak
  • dokumentacja: Jakub Gliniecki

 

Projekt 33_33_33 Katarzyny Pastuszak będzie obejmował 33 performanse i akcje artystyczne zaplanowane na 365 dni - od urodzin do urodzin artystki, tj. od 16 sierpnia 2013 do 
16 sierpnia 2014. Projekt będzie opierał się na dialogach z artystami, z którymi Pastuszak dotąd nie miała okazji współpracować i artystami, którzy towarzyszą jej od lat i z którymi stworzyła rodzaj dialektu ruchowego. Projekt 33_33_33 będzie o powrotach, zwrotach, o zapętlonej nielinearności czasu i jego paradoksalnej regularności, o tym co zapisane na skórze, która dzień po dniu rodzi się i umiera, rodzi się i umiera. Projekt o pamiętaniu i zapominaniu.

Projekt 33_33_33 zostanie zainicjowany 16 sierpnia 2013, czyli w dzień 33 urodzin Pastuszak. Tego dnia Pastuszak odbędzie kilkugodzinny spacer performatywny (akcja 33_33_01), podczas którego planuje między innymi 33 tańce dla 33 przypadkowo spotkanych osób. Spacer ma otwartą strukturę, proces chodzenia, przemieszczania się oraz spontanicznego wchodzenia w interakcję z otoczeniem potraktowany zostanie jako eksperyment w stawaniu się. Spacer rozpocznie się o godzinie 6:50 rano w Szpitalu na Klinicznej w Gdańsku, gdzie Pastuszak się urodziła. Trasa spaceru wyznaczona została przez 33 przypadkowo nakreślone linie.